Li Shen Silicon Co.,Ltd 立翔矽利光科技有限公司
立翔矽利光地點位置contact Usteltel
 | 關於立翔 | 產品介紹 | 
 | 聯絡我們 | 立翔首頁 | 
關於立翔
如果您有任何的問題,歡迎來信詢問與指教,我們將儘速為您服務。紅字部分為必填
 • 公司名稱 Company Name/
 • 聯絡姓名 Name/
 • 聯絡電話 Phone Number/
 • 傳真號碼 Fax/
 • 電子信箱 E-mail/
 • 聯絡地址 Address/
 • 您的留言 Message/


 立即與我們連絡 Contacts Us 線上洽詢
07-7888279 立翔矽利光有限公司07-7888079 立翔矽利光有限公司高雄市大寮區大寮路688-18號 立翔矽利光有限公司http://www.lishen-silicon.com/

立翔首頁|關於立翔|產品介紹|意見留言|合作案例 
立翔矽利光科技有限公司 Li Shen Silicon CO., LTD 831高雄市大寮區大寮路688-18號
No. 688-18, Shangliao Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City 831, Taiwan (R.O.C.)
 
Tel:+886-7-788-8279 Fax:+886-7-788-8079 E-mail: 
Copyright © 2016 All rights reserved 巨想設計 G-Think. Website by 巨想設計 G-Think.
立翔首頁|關於立翔|產品介紹|意見留言|
立翔矽利光科技有限公司 Li Shen Silicon CO., LTD 831高雄市大寮區大寮路688-18號
No. 688-18, Shangliao Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City 831, Taiwan (R.O.C.)
 
Tel:+886-7-788-8279 Fax:+886-7-788-8079 E-mail: 
Copyright © 2016 All rights reserved
巨想設計 G-Think. Website by 巨想設計 G-Think.